Những lý do khiến các bạn phải lựa chọn Đại học WSU

http://www.bausch.kr/ko-kr/redirect/?url=https://duhoc.tips/chia-se/05-luu-y-khi-chuan-bi-thu-tuc-du-hoc-my-2019/

Mô hình giáo dục chất lượng ngay ở thủ đô nước Mỹ kết hợp đào tạo kiến thức với thực hành của WSU giúp sinh viên có cơ hội được nghiên cứu, thực hành và làm việc trong các phòng thí nghiệm mang lại nhiều cảm hứng