Muốn Tập Vùng Ngực Dày Lên Như Steve Cook Hãy Tập Ngay 6 Bài Này

https://blogfreely.net/dunedanxjl/thand-7903-ra-vandagrave-dand-7849-y-thanh-tand-7841-landecirc-n-vand-7883-trandiacute

Thở ra và đẩy thanh tạ lên vị trí ban sơ cùng với tốc độ gấp đôi hạ tạ xuống. Hít vào và từ từ hạ xuống vị trí ban đầu cùng với tốc độ thật chậm. Hít vào và từ từ mở rộng cánh tay sang ngang đến thì cảm nhận được