doc ngay KN Paradise Cam Ranh

https://www.sendspace.com/file/5vbqwr

Nó là càng phần nhỏ bãi biển, chỗ Những gia đình tới vào mùa hè. Ngày một tạo những gia đình chuyển lại Cam Ranh và xây dựng nhà phố biển KN Paradise. lối lại Cam Ranh khá thuận tiện, vì nó có thể truy cập từ đường