0
พูดคุยกับแม่บ้านรวมทั้งบอกให้เขารู้ว่าคุณจะชอบโต๊ะใกล้ชิดในตอนเวลาเย็น ขอบคุณมากเขาสำหรับเพื่อการฟังคุณและก็ให้ทิปสำหรับเวลาของเขา การค้นหาร้านอาหาร "ช้าๆ" เมื่อเดินทาง สถานประกอบการกลุ่มนี้รวมการรับประทานอาหารกับความตั้งใจที่จะปลูกอาหารที่ปลูกในแคว้น

Comments